Prelesti bivanja

Izdelki STORIES design® izžarevajo preprostost, sproščenost, harmoničnost in brezčasnost.

Poslanstvo

STORIES design® predstavlja vrhunske izdelke uporabnega sodobnega oblikovanja in z njimi promovira lokalne naravne danosti in kulturno-zgodovinske značilnosti. Prebuja osveščenost, ustvarjalnost in domišljijo, ki varujejo pred grožnjo osiromašenega globalnega kulturnega poenotenja in zagotavljajo demokratično svetovljenje kultur in idej. Izdelki STORIES design® izžarevajo preprostost, sproščenost, harmoničnost in brezčasnost ter žarijo v svoji ekskluzivnosti.

Vrednote

  • Spoštovanje narave, človeka, harmonije, edinstvenosti, redkosti, ranljivosti, kvalitete in presežka
  • Prepoznavanje dobrega oblikovanja, potencialov naravne in kulturne dediščine, materialov in človekove ustvarjalnosti 
  • Veselje deliti si zgodbe, materiale, ideje, rešitve, občutke, čustva in misli z ljudmi po svetu

Vizija

STORIES design® želi postati globalna mreža, ki prebivalcem sveta omogoča dostop do vrhunskih izdelkov lokalnega, družbeno-kulturnega, uporabnega sodobnega oblikovanja, za še ne-prepoznane vrhunske oblikovalce pa prva vstopna točka na svetovni trg.